Filmvilág blog

Kozma György: Saul fia – másképp

2016. február 10. - filmvilág

saul_fia1.jpg

A Saul fia Röhrig filmje is. A haszid hagyomány felől nézve a film rejtve maradt jelentéseit is megláthatjuk.

A nagyapámat megölték Auschwitzban. Állítólag már a vonaton meghalt. A Pester Lloyd, a legnagyobb akkori (német nyelvű) napilap felelős szerkesztője volt. Az ikertestvére viszont párizsi tudósítóként elmenekült Amerikába. Ott egyetemi oktató lett és a tanítványai közt volt Kissinger, a későbbi külügyminiszter. Kissinger akkor húszéves önkéntes volt az elnöki hivatalban, az Oval Office-ban. Amikor megtudta, hogy a nagybátyám Freud lapjába is írt, megkérte, hogy a freudi elmélet alapján elemezze a náci napilapokat az Elnök számára. Az volt az elemzés fő konklúziója, hogy a nácik apai erőszak áldozatai. Ezért gyűlölik az apjukat – de mivel ezt el kell fojtani, ez a harag az Atya (isten) népére, a zsidókra lesz áttolva, vetítve. Emiatt van az, hogy a szélsőjobboldali nézetek középpontjában a szexualitástól való rémület áll. Mert valójában vonzódnak a férfiakhoz, apahiányos módon. A harag abból ered, hogy ezt érzik, de közben a távolságot tartaniuk kell az apákkal és a pótapákkal, a férfiakkal, hiszen az erőszak nyelvén értenek csak. Ebből következik a terápia útja (amelyet az 1910-es években Ferenczi Sándor vetett fel Freudnak) : az erotika-mentes érintés. A páciens „belső elhagyott gyermeke” érintést igényel és ezt meg kell kapnia. Az erotika-mentesség azért fontos, mert a belső gyermek nem tudja értelmezni a szexet – illetve erőszaknak értelmezi.

Statisztikák bizonyítják, hogy amióta dekriminalizálták a nemi viszonyokat, s nem büntetik a hagyományosan tiltott verziókat sem, például az azonos-neműek kapcsolatát, egymás érintését, azóta kevesebb paranoiás tünettel jelentkező beteg van a rendelőkben. Ha lassan is, de visszaszorul a szélsőséges fajgyűlölet, illetve már náluk sem divat a nyílt erőszak hirdetése. Természetesen a szex veszélyes drog lehet mindenkinek, a heteróknak is. A lényeg az, hogy az érintést, a szülői elfogadás gesztusnyelvét megkapják az emberek és ez valóban gyógyító hatású hosszabb távon. A Freud elleni támadásokat összefoglaló tudós, Adolf Grünbaum megállapítja könyvében, hogy az egyetlen freudi felfedezés, ami külső bizonyítékokkal is alátámasztható, az a paranoia (aminek egyik alfaja a xenofóbia, az idegengyűlölet) és a homoszexualitás kapcsolatának leírása.

Mivel értesültem a Soá-túlélő nagyapám testvérétől arról, hogy csak a tömeges terápiás mozgalmak elterjedése oldja majd meg sok nemzedéken át a szélső konzervatív nácik és a baloldali liberálisok évezredes küzdelmeit, nem tudom azt gondolni, hogy a felvilágosító gesztusok elegendőek, bármennyire szükségesek. Ha újra és újra elmesélik (könyvben és filmben), hogy kegyetlenségek történtek a múltban, attól még a lelki-sérültek, akik erőszakban nőnek fel, továbbra is homofób paranoiásak és harag-addiktok maradnak.

saul_fia4.jpg

Szinte véletlenül ültem be a Saul fiára, egy ismerősöm szólt, hogy van egy jegye és elmentem. A mellettem lévő szék üres volt. Aztán leoltották a villanyt, beosont egy árnyék és mellém ült egy szakállas ember. A Röhrig volt. Mikor látta, hogy én vagyok a szomszédja, odasúgta: „Elmentettem a blogodat.” ..A blogom (orgcosmic.wordpress.com) a Zohárról szól és Röhrig volt az egyik első ember, akitől erről a régi zsidó könyvről hallottam. A Zohár úgy értelmezi a Bibliát, hogy az egy belső, lelki történet. Nem a való világban menekülnek a rabszolgák, hanem belül, a képzeletünkben. Az Egyiptom helyett olvassunk Ego-pontot. Az Izrael helyett Ész-Ráélt. És mondjunk az Ég helyett Anyát, a Föld helyett Vágyat és így tovább. Érzelmi fogalmakkal, családtag nevekkel és testrészek neveivel helyettesíti a biblia történeteinek fő szavait. (Azért van erre szükség, mert csak úgy lehet évtizedeken át – vagy évszázadokon át – megtartani a napi Biblia-olvasás szokását, ha vannak technikák a szöveg egyéni újraértelmezésére. Más irányzatok ugyanezt érik el a számok és a betűk azonosságából adódó kódokkal.) Freud könyvespolcán ott volt a Zohár, és egyik első páciense egy haszid Rebbe volt.)

Az sem véletlen, hogy miután Röhrig Géza egy hónapon át minden nap elment Auschwitzba a lágermúzeumba, hogy meditáljon és verseket írjon, feldolgozza a nagyszülei (mostoha-nagyapja) szenvedését, utána első útja Izraelbe vezetett és évekre ott maradt s attól kezdve haszid lett, azaz hagyományőrző zsidó. A haszidok abban különböznek a modernista (reformista és nálunk a nyugati konzervatívhoz hasonló neológ) zsidóktól, hogy nem vesznek át minden nyugati szokást. A férfiak például csak férfiakkal táncolhatnak, és egész nap tanulniuk kell, ami közben állandóan együtt vannak a fiúk és a férfiak, a térdük vagy a hátuk összeér. És a Zohárt is tanulják a Biblia értelmezései között. (Egyes csoportok erre fókuszálnak). Kivételek vannak, de a statisztika szerint az addiktok (akár a szex terén is) ritka kivételnek számítanak e csoportokban.

saul_fia2.jpg

Sajnos a náci paranoid homofóbia, amely tehát a családi erőszakban gyökerezik, a legjobban éppen a vallásos (azon belül a haszid) zsidókat gyűlöli, mert ott a családokban tilos az erőszak és ennek az a kulcsa, hogy a férfiak erotika-mentes érintésben (azaz apai elfogadásban) nőnek fel.

A zsidó vallás fő újítása a korabeli, „örök körforgást” hirdető vallásokhoz képest éppen az, hogy mostantól nincs emberáldozat: nem öli meg Ábrahám a fiát, holott minden környező népben évezredek óta kötelező volt az elsőszülött feláldozása és megevése. És nincs korlátlan elnyomás, a rabszolga sem dolgozhat heti egy napon, a szombaton. (A „sabbath” ülést, pihenést jelent.) És ötven évenként kötelező felszabadítani a rabszolgákat.

Ez a vízió az empátia, a szeretet fokozatos terjedéséről nagyon mély optimizmust fejleszt ki. Talán ezért mondja Röhrig, hogy igaza van Kertésznek: Auschwitzban is lehet boldog az ember. Ezért gyűlölik ősidők óta a lelkisérült erőszak-nevelt harag-addiktok (az egyiptomiak, a babilóniaiak, a perzsák, a görögök, a rómaiak, a pápisták, a nácik, a szovjetisták) a zsidókat, akiknek neve, a Jehodi (a „hála népe”) a Jövő Hódolóját jelenti. A szeretet hirdetői. És gyakorlói. (Persze nem egyénileg mind: épp a magas ideál még alá is húzza, ha egyesek – sokan – nem felelnek meg saját ideáljaiknak. Mindig vannak gonosz zsidók is, akik megkönnyítik a náciknak a gyűlöletet.)

Ezt a filmet nagyon fogják gyűlölni a nácik. Mert gyógyító hatású.

Az egyetlen eset, ahol a filmben egy náci és egy zsidó közel kerül fizikailag egymáshoz (az ütéseken túl), amikor egy náci tiszt az orvosi szobában a gyerekét kereső Röhriget kigúnyolja azzal, hogy táncolni kezd, karikírozva – nőiesnek ábrázolva – a haszid táncoló zsidókat. És Saul/Röhrig akkor beledugja a karját a csípőre tett kézzel integető náci karjába, mintha együtt akarna vele táncolni. A tiszt persze durván ellöki.

saul_fia3.jpg

Nem lehetett egyszerű Nemes Lászlónak rátalálni Röhrigre. Hiszen először nem főszereplőnek akarta. Aztán egyszer Gézának impróznia kellett egy másik szerephez. Felkészült a témára, elolvasott egy könyvet a Sonderkommandósok interjúival (Greif könyvét) és abból idézett eseteket, ahogy kiszedik az aranyfogakat például és napi 12 órában súrolják a vért és fekáliát a padlóról... Másfél óráig monoton hangon mesélt erről. (Talán mesélt arról az emberről is e könyvből, Piccolóról, aki mindig csak a gyerekek holttestét vitte: a karjában, nem a földön húzva.) És mikor a végén felnézett, a stábban mindenkinek folyt a könnye. Szóval ez nem egy véletlen. Ebben benne van, hogy árvaházban (intézetben) volt gyerekkorában és pont egy zsidó családhoz került adoptálásra, ahol igazi pótapja lett a nagypapa, hogy mindig lázadt (punk-zenekar), és mindig vonzotta a vallás, és nem akart belépni a KISz-be, és csak a lengyel szakon nem kértek KISz ajánlást, és onnan kiküldték, hogy fordítson, és Krakkóban élt, és ezért, bár húzódozott elmenni Auschwitzba, annyira megragadta, hogy eltölthetett egy hónapot a lágerben (a múzeumba naponta elment). Onnan egyenesen Izraelbe ment a haszid közösségbe. Ahogy mondja egy interjúban Leonard Cohen-t idézve: az ember életének a sebeiből fény támad. De ez is a Zohár tanítása.

Mivel az auschwitzi áldozatok többsége a hagyományőrző haszidok közül került ki, evidens, hogy csak egy gyakorló haszid játszhatta el a főszerepét. Röhrig nem színész ebben a filmben. Hanem egy haszid. Mivel a nácik családi-erőszak mániás homofóbiájának a való világban a legélesebb ellentéte a zsidó haszid férfiak és fiaik egymáshoz való érintésben gazdag (erotikamentes) viszonya. Az erotika-mentesség azért fontos, ismétlem, mert a belső gyermek nem tudja értelmezni a szexet – illetve erőszaknak értelmezi. Mióta a terápiákban az emberek újra felfedezik az absztinenciát (ami minden addikt vagy kényszeres betegség ellenszere lehet) lassan rehabilitálódik a hagyományos vallások (részben) szex-korlátozást, vágy-szűrést követelő víziója az emberi életről. Ezért van, hogy a pszichoterápiás elméletek legősibb forrása, a zohárista kabbala ma sokkal erősebben terjed, mint valaha. Az etnocentrista és vallás-centrikus zsidóság helyét egy csoport-terápikus szemléletű új képződmény veszi át, amiben az etnikai zsidók, a betértek és a keresztények vagy vallástalanok is helyet kapnak. (Ezt egy látogatás bármely zsinagógában megerősítheti.)

Nekem tehát a nácik megölték a nagyapámat és ezt az anyám lelkileg sosem heverte ki, és ezért az anyám engem is beadott egy intézetbe csecsemőként. Azt gondolom, hogy van itt egy egész nemzedék, akikkel ez történt – a harmadik-negyedik nemzedékig érezhető a mindenkori kollektív traumák, sebesülések hatása. Röhrig több interjúban is elmesélte állami gondozott voltából adódó fiatalkori lázadásait.

Rajta kívül a nyolcvanas évekbeli pesti avantgárd vezető alakjai – akik a maguk korában nem voltak híresek, csak egy szűk körben – mint Halász Péter, Erdély Miklós, Hajas Tibor, Bódy Gábor, Jeles András, mind olyan zsidó vagy fél-zsidó családokból származnak, ahol egyik vagy másik szülő nem volt jelen a családban. A Saul fia alkotóival is ez a helyzet, a szüleik vagy a nagyszüleik átmentek ezen az életveszélyes korszakon, aztán megküzdöttek a szovjet rendszer tiltásaival. A diktatúrák egyik következménye a rengeteg csonka család. És nagyon sok a harag-addikt. Aki folyton kiabál a gyerekeivel. Sose mutatja ki a szeretetét. Nem ér hozzá például. Pedig a gyereknek az érintés azonos az elfogadással. A lélektan szerint a szülői odafigyelés kulcskérdés a gyerek érzelmi és értelmi fejlődésében. Az én családomban már az apám is árva volt, nem ismerte az érintésnek a fontosságát. És másutt is ezt láttam. Röhrig egy interjúban elmondta, nem csak ő, hanem a rendező és az operatőr is megszenvedte az elfogadó apa hiányát. Nem vitatom, hogy jóakaratú és akár szerető szülők is lehettek elvétve abban a nemzedékben, de a kritika és a nem-elfogadás gyakoribb gesztus volt, mint az ellenkezője, az volt a korszak mintázata. És még ma is ez a korparancs.

Ezért döbbenetes, ahogy ez a film rá-zoomol arra, ahogy egy apa igenis törődik a fiával. Végig hordozza Röhrig a filmben a halott gyerekét. És ezért fontos, hogy (freudi) lélektani szempontból az apa-fiú sérülés a kulcsa a nácik gyűlöletének.

Jogos a filmszakma egyértelmű lelkesedése a Saul fia filmnyelvi újítása kapcsán. (Hogy egyetlen emberre fókuszál végig, hogy folyamatosan mozog a kamera és kicsi a képmező.) Ennek a filmnyelvi újításnak azonban az alapja az, hogy a főszereplő ráfókuszál a halott fiúra. Ez a haszid Röhrig érzelmi innovációja. És mivel sokmillió embert elhagy vagy megver az apja, a szívünkben legbelül mindannyian ilyen halott fiúk vagyunk, és mind arra vágyunk, hogy egy apa a karjába vegyen végre.

Kozma György

 

Fotó: Herman Ildi

A bejegyzés trackback címe:

https://filmvilag.blog.hu/api/trackback/id/tr808379852

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

nagylaszlo971 2016.02.11. 09:34:24

Gyuri bácsi, Gyuri bácsi... Sajnálattal kell közölnöm, hogy semmiféle apa-fiú elfojtás nem volt a nácikban, színtiszta eugenikai alapon irtották a szerintük patkány-embereket, úgy mint zsidókat, cigányokat, testi-lelki sérülteket, szlávokat. Én megértem, hogy minden zsidó ember azt szeretné érezni, hogy a náci tömeggyilkosság legalább valamiféle félelemtől vegyes tisztelettel körítve történt, de ebből max. a félelem látszik bizonyítottnak, a tisztelet meg körülbelül csak úgy, mint mikor az ember felfedez valahol egy alom patkánykölyköt és csodálkozik, hogy jé, ezek itt ennyien! Én Kertész Imrével értek egyet, ő bizony rátette az ujját a sebre...

nagylaszlo971 2016.02.11. 09:45:12

"Statisztikák bizonyítják" - ???
"Mivel az auschwitzi áldozatok többsége a hagyományőrző haszidok közül került ki" - ?????

nagylaszlo971 2016.02.11. 09:48:46

Végkövetkeztetés: van egy film, egy jó(?) film és akkor jön egy ember, egy zsidó ember és arra használja ezt a filmet, hogy a maga monomániás kabbalisztikus-misztikus tanait hirdesse. Szerintem szánalmas...

Lutriboy 2016.02.29. 10:54:44

Ez a bejegyzés magyarázat a zsidók iránti ellenszenvre. A film amúgy jó volt? Erről kellett volna írnod, de segítek: jó. És pont azért jó, mert nem siránkozik a zsidók sorsán.

Eva Forizs 2016.02.29. 11:34:49

Kedves Gyuri!
Nekem nagyon tetszik a kommented, az én anyám is zsidó származású, az apja volt zsidó, anyai nagyanyám katolikus /talán fél cigány cselédlány aki megesett az úrfitól. Az anyja 9 hónapos korában adta be "lelencbe" és ő sem tudott hozzánk érni csak szakszerűen, semmi felesleges érintés. Csak amikor első félcigány szerelmem anyukája magához ölelt jöttem rá, hogy ez hiányzott egész életemben. Anyám csecsemő gondozást tanult öngyógyításként, heten vagyunk testvérek, bátyám féltestvérem apai ágon, édesanyja meghalt szülés körül, az én félzsidó anyám nevelte két éves korától. Bátyám keserű, mogorva túlérzékeny ember lett, talán most értettem meg belőle valamit... Köszönöm a kommentedet. Éva-Hava

Isten tüzes ostora 2016.02.29. 12:04:14

Új Krisztus született a művészetben. A cikk szerint értelmezésemben a Szűzanya -- Jézus művészi ábrázolását az apa-fiú kapcsolat váltja fel. Igen. Ideje már, hogy a kétezer éves keresztény ikonográfiát, jelképrendszert felváltsa egy új dicsőséges vallás jelképrendszere.

somorjaizsi 2016.02.29. 14:52:10

Szenvedélyes, megszállott és küldetéses film, ugyanakkor végtelenül érzékeny és intelligens művészek alkotása. Ízzó remekmű. Ha elhiszem és szeretném elhinni Kozma György gondolatait, van remény.

másikvélemény 2016.02.29. 15:09:40

köszi Gyuri az értő filmkritikát és a hiteles pszichológiai elemzést, felkeltetted az érdeklődésemet. Eddig nem rohantam a moziba, de kritikád után érdemes lesz látnom nekem is (nem nézni, hanem másképpen látni :) üdv, Deák Zsolt

Plumper_ 2016.02.29. 15:27:26

@nagylaszlo971: akárhogy is, 1948 óta újból van zsidó állam. a holokauszt ellenére, nem pedig annak következményeként.

HaKohen 2016.02.29. 15:57:59

@nagylaszlo971:

laci bácsi, laci bácsi, ha hallgattál volna bölcs maradtál volna - ahogy egy régi latin közmondás tartja.

bár kétségeim vannak, hogy akkor talán...

kb. ahhoz vagy hasonló, mint amikor valaki egy bármilyen vallás templomában pálinkától bűzlően kurjongatni kezd.

biztos van rá magyarázat, de sohasem értettem, hogy miért vannak, akik egy akármiről szóló cikk elolvasása, megértése, értelmezése helyett elkezdik osztani az észt és megmondani a tutit. holott senki sem kérte rá őket. és még ostobaságokat is beszélnek.

szánalmas

nagylaszlo971 2016.02.29. 16:08:59

@Plumper_: nem egészen értem az összefüggést...

Plumper_ 2016.02.29. 16:10:34

@nagylaszlo971: az összefüggés annyi, hogy jelentősen emeltük a tétet.

nagylaszlo971 2016.02.29. 16:22:12

@HaKohen: Már bocsánat, de szerintem meg ez az önjelölt őrült, Kozma György jött be részegen a filmek közé és lát-láttat mindent a fancsali haszid szemüvegén keresztül. Én nem vagyok zsidó (de vannak zsidó barátaim és tisztelem is a zsidókat), de ha az lennék, hát igencsak kikérném magamnak azt a töménytelen butaságot, amit ez a jóember összehord. Igenis van felvilágosult és szekularizált zsidó értelmiség, nem csak ilyen Kozma féle beteg ideológusok.

nagylaszlo971 2016.02.29. 16:23:52

@Plumper_: Attól még nekem meglehet a véleményem Kozma Györgyről, nem? Szerintem egy nem túl okos fazon, a maga kaballisztikus és haszid fantazmagóriáiba beletokosodva.

Zb74 2016.02.29. 19:08:33

"az auschwitzi áldozatok többsége a hagyományőrző haszidok közül került ki"

Ez az állítás egészen biztosan szamárság, legalábbis a magyar áldozatokat illetően semmiképpen sem állja meg a helyét. Magyarországon eleve kevés volt az ortodoxok, pláne a haszidok száma. Az elhurcoltak többsége neológ volt, de legalábbis több tízezerre tehető azok száma is, akik egyetlen "hagyományos" definíció értelmében sem voltak zsidónak tekinthetők, nem voltak tagjai egyetlen hitközségnek sem, saját magukat sem tekintették zsidónak; "csupán" a III. zsidótörvény hasraütésszerű zsidóságdefiníciója miatt kerültek gettóba, majd koncentrációs táborba.

shipwrecked.in.oslo 2016.02.29. 20:11:25

végig azon gondolkoztam a post olvasása közben, hogy ez most valami vicc, vagy komolyan gondolja a szerző, mindenesetre sajnálom szegényt, hogy mindenről az jut eszébe...
a film amúgy jó volt

harleKINO 2016.02.29. 20:30:49

@Eva Forizs: Hogy' jön ide a te (fél)cigány családod története, az egész cikkből nem értettél meg semmit....

Luca Papp 2016.02.29. 21:07:51

@harleKINO: Te meg mit undokoskodsz? Engem például érdekelt és az összefüggést is értem.

ColT · http://kilatas.great-site.net 2016.03.01. 06:49:25

Szerintem nagyon félre lett értelmezve a dolog. Kezdve az alapfelállástól. A nácik és a liberálisok küzdelme meg max. metaforikusan lehet éveztredes.

ColT · http://kilatas.great-site.net 2016.03.01. 07:34:29

Illetve! A náci ideológiát a nácik egy olasz írócskától vették át.

scandalstone 2016.03.01. 07:54:11

Korrekt írás. Naponta olvasnék ilyeneket a megismeréshez és elfogadáshoz.

Mnemoszüné 2016.03.01. 11:00:47

A szociálpszichológia fogalmi körébe tartozik a tekintélyelvű v. autoriter személyiség képe. Kialakulásának gyermekkori konfliktusokban gyökerező okai vannak, fő jellemzői a merev, konvencionális gondolkodás, túlzott tekintélytisztelet és gyanakvás, megtorlásra való hajlandóság a gyengébbek felé. A tanulmányozása éppen az antiszemitizmus kapcsán merült fel, lsd pl.:
sztepszi2009.gportal.hu/portal/sztepszi2009/upload/642060_1304456364_07948.pdf

Az érintés és a szülői elfogadás fontossága, és hiányának személyiség zavart, labilitást, stb. okozó hatása minden valamirevaló terapeuta és pszichológus számára ismert. És az is, hogy az emberi cselekvést – tetszik, vagy nem tetszik - döntő mértékben tudattalan erők, mélylélektani motívumok befolyásolják, ahogyan az a cikkben is kifejtésre kerül. (Ezek felderítésén fáradozott Freud, Jung, Ferenczy és fáradozik ma is számos követőjük.) A zsidó vallási előírásokat és az azokkal való összefüggéseket korábban nem ismertem. Így éppen elég, ha ezt összevetjük a poroszos nevelési elvekkel… A film így új megvilágításba került számomra. Köszönet az írásért!

bloginda2016 2016.03.01. 20:47:10

@Zb74: de még mennyire szamárság! orbitális baromság, durva történelemhamisítás. És nem csupán a hazai zsidóság esetében. Firtatták volna a nácik a vallásgyakorlást? És ráadásul még a szerint irányították volna a marhavagonokat ide-oda? hogy mer ilyet leírni a szerző? bagatellizálja a származásalapú népirtást, mintha lettek volna "kifinomultabb" szelekciós szempontjai? vitatja a többi sok százezer áldozat elpusztítását? Amúgy valószínűbb, hogy jelentős kisebbségben voltak a lemészároltak között a haszidok, mint a neológok vagy a vallást nem gyakorlók, ill. egyenesen kikeresztelkedettek. Annyiad részük lehetett haszid, ahányad részét képezték a haszidok a zsidótörvények meghatározta zsidóságnak. Ami pedig a pár ezer éves szerteágazó történetnek erre a nyakatekert pszichologizálásra való redukálását illeti... ezen az alapon a müncheni sörpadon összekarolva dülöngélő bajorok is folyvást erotikamentesen apa-fiúian érintkeznek, aztán mégis... milyen kár, hogy épp egy zsidó "heréli így ki" ezt a rendkívüli alkotást...

Zuldán Rikárdó Dörrög 2016.03.02. 01:14:05

@Zb74: "Az elhurcoltak többsége neológ volt, de legalábbis több tízezerre tehető azok száma is, akik egyetlen "hagyományos" definíció értelmében sem voltak zsidónak tekinthetők"
Azért kb 10 ezer a kb 440 ezerhez képest, ha csak a máj 15 - júl 9-et ...
Nem akarok nagyarckodni, nem tudok statisztikát, de rémlik: a háború elõtt majdnem annyi volt az ortodox, mint a töbi.
Északkelet Magyarországon, Kárpátalján pl mindenképp a nagy többség. Újlipótvárosban persze nem, de onnan viszonylag kevesebbet.

Ami a pszichlógiai elemzést illeti, ahány, annyi féle. Nem hiszem, hogy ez a legrosszabb.

Zuldán Rikárdó Dörrög 2016.03.02. 01:15:10

@bloginda2016: nem mint zsidó, mint entellektüell :)

menekse 2016.03.02. 08:19:33

Bárcsak a nagyszámú neológ zsidó rokonaim megélhették és olvashatták volna ezt a cikket. Lehet, hogy ők is csak annyit értettek volna belőle, mint én. Igaz, hogy ők (korabeli fényképek alapján) mit sem tudtak a "férfiak erotika-mentes érintés"-éről. Ennek ellenére jó volt ez a bejegyzés, jó hosszú.

prukker 2016.03.02. 11:10:56

A cikk tök jó példa a zsidóság (pontosabban a kevésbé lényeglátó zsidóság, hogy finoman fejezzem ki magam) önsorsrontására.
Ezek a társaink nem veszik észre, hogy igen erőteljesen kontraproduktív (ez kb 20-25 éve már így van)
az ősök sorsán siránkozni.
Igen, az antiszemiták számának csökkenésére való képtelenség egyenes arányban áll a megölt, megkínzott felmenők sorsának emlegetésével.
Nem azt mondom, hogy felejtsünk, dehogy. Csak ne álljunk ki a harmadikon az erkélyre bőgni, hanem menjünk be és gyújtsunk gyertyát.

Liebhauser János 2016.03.02. 14:17:02

Nem biztos, hogy mindennel egyetértek, azaz biztos, hogy mindennel nem értek egyet (Például az elpusztított áldozatok és a haszidok egymáshoz mért aránya). Továbbá figyelemre méltó az is, hogy kinek-kinek a hite mennyire befolyásolja a megértést (filmét, cikkét), de számomra mindezek ellenére kifejezetten érdekes volt olvasni egy olyan megközelítést, amit nem ismertem. Vitára ingerlő elemzés, de hisz a film azért remekmű mert számtalan valóságos értelmezése lehetséges közülük ez az egyik, köszönet érte! Viszont teljes ostobaság a nézet különbség miatt valakit személyében megtámadni!

Perceval 2016.03.03. 18:00:51

@nagylaszlo971: Szánalmas? Ma oly sokan, oly gyakran és oly könnyen rásütik embertársukra, akiben felfedeznek valami hibát, tökéletlenséget. Ami persze szerintük az. "Szánalmas" - inkább ennek a fogalomnak a mögöttes tartalmát, embertelenségét kellene vizsgálni. Sokszor látom, hogy az emberi, vagyis az esendő, a törékeny lét iránti undorról van szó, amely mindentől, ami gyenge, kiszolgáltatott, elfogult viszolyog. Azt mondani valakire, hogy szánalmas, már csak egy lépésre van attól, hogy féregnek tituláljuk. Nem is véletlen, hogy akik előszeretettel használják a szánalmas lesújtó ítéletét, gyakorta meg se állnak a kijelentésig, hogy undorító, meg hogy féreg.

Én olvastam egy élvezetes és érdekes levezetést, amelynek a legfőbb értékét a személyessége adta. Nem mindennel értek egyet, és bizonyára benne van a sebzettségből fakadó elfogultság, amely szeretné megragadni a Rosszat a gyökerénél. Joga van hozzá, és ezzel együtt lesz értékké a maga szubjektivitásában. Ha kicsit hunyorítok, akkor van abban valami paradox igazolás, hogy ennek az írásnak a szellemiségét ellöki valaki magától félve a személyesség érintésétől, és szánalmasnak nevezi. Szomorú. Szomorú?

mesterember 2016.03.04. 05:56:02

Sajnos igazat kell adnom annak, aki elég durván lehordta itt fenn a szerzőt, mert olyasmit magyaráz bele a történtekbe, ami nem, illetve nem bizonyítottan van bennük jelen. A freudi elmélet az apai (szülői-) érintés hiányáról minden bizonnyal helytálló, de, hogy az összes náci szeretetlenségben nőtt volna fel és látens homoszexuális, de legalábbis személyiségzavaros lett volna?! Neeem. A nácik nagy része eleve antiszemita családból került ki, és úgy tíz éven keresztül sulykolták bele a náci tanokat, tehát a gyermek, aki 1934-ben tíz éves volt ,és az iskolában ekkor kezdett hitleri-goebbelsi fajelméletet tanulni, 1944-re , húsz éves korára mintanácivá vált, akinek a motívumai mögött hiába keressük a szexualitást vagy annak hiányát. Azért vált belőle kegyetlen gyilkoló- és kínzógép, mert ordas eszmékkel mosták ki az agyát. Kozmagyuritól megszokott dolog, hogy összehord mindenféle ezoterikus gyökér-kutató ökörséget , mit valami zsidó Szaniszló Ferenc, ez nem lepett meg, de jobb lenne, ha ezt nem nagyon tenné a saját kis blog-gumiszobáján kívül, mert láthatóan képtelen akár egy pillanatra is elszakadni a rögeszméitől szegény. Kár, mert fogalmazni amúgy tud.

nagylaszlo971 2016.03.04. 10:34:19

@Perceval:
1. Igazad van, a szánalmas nem szép és nem is jó szó ide.
2. Én azt látom ebben a Kozma György féle elemzésben, hogy úgy heroizálja a zsidóságot, hogy közben akaratlanul is piedesztálra emeli a gyilkosokat is. Mert ha a náci nem patkány és a zsidó nem csótány, akkor mi? Góliát és Dávid? Hétfejű sárkány és királyfi? Isten fiát ki a freudi magasságos apakomplexált SS tudná legyőzni? Jó, persze, végül nem is győzte le teljesen, de ismétlem, én nagyon nem szeretem ezt a megközelítést, mert utólag is Himmlerék zavarosan misztikus, küldetéstudatos idiótaságait igazolja.

nagylaszlo971 2016.03.04. 10:40:34

@prukker: Én ebbe nem szólhatok bele és nem is kell szerintem elvonultan gyászolni, de az mélyen megérintett az írásban, hogy a koncentrációs táborokkal magyarázza a rossz szülő-gyerek viszonyt, a zátonyra futott életeket. Ez olyan érzés számomra, mintha a nácik valóban győztek volna és ha fizikailag nem is valósult meg a zsidóság megsemmisítése, lelkileg mégis sikerült volna totális verességet mérniük rájuk. De jól tudjuk, hogy szerencsére ez nincs így, tehát többek között ezért is tartom rossz írásnak ezt az írást. Persze egyéni sorsok lehetnek ilyenek meg olyanok is, de szerencsére ez nem zsidó átok, erről meg vagyok győződve ;-)

nagylaszlo971 2016.03.04. 10:45:04

@Liebhauser János: Nem hiszem, hogy személyesen támadtam volna Kozma Györgyöt, egész egyszerűen zavarosnak és hamisnak tartom azt az ideológiát, amit ő képvisel. Igen, persze, ebből azt a következtetést vontam le, hogy ő maga is egy zavarodott ember, de hát okos és nyitott ember írhat zavarosan? Persze, írhat, ha épp az a célja, hogy mindenki más agyműködését is megzavarosítsa, de gondolom itt nem erről van szó. Egyébként vita az szerencsére lett, rég láttam ilyen szép, jó és okos beszélgetést ebben a témában. Én élvezem ,-)

Liebhauser János 2016.03.04. 13:13:10

@nagylaszlo971: Azzal kezdem, hogy egy kicsit kívülállónak érzem magam ebben a - számomra is - érdekes vitában. Az az érzésem önök személyesen ismerik egymást és a vitájuk ettől a cikktől eltekintve is régóta tarthat. Ez lehet talán a magyarázata annak miért is éreztem a megszólalást személyes(kedő)nek. No de a lényegre: Nem ismerve Kozma György habitusát, vitastílusát én abból a feltételezésből tartottam érdekesnek a cikkét, hogy újabb szempontot tett hozzá egy zseniális alkotáshoz, szélesítve ezáltal a mű értelmezési lehetőségét, tette mindezt úgy számtalan más értelmezés lehetőségét sem zárta ki ezáltal. Ha úgy kellene értelmeznem e cikket, mint egy kizárólagosságra törő, csak is egyedül érvényes értelmezést, én is hasonló ellenérzéseket táplálnék, de ha - mint remélem - nem ilyen attitűddel íródott, akkor hát elgondolkoztat, sőt szórakoztat.

Perceval 2016.03.04. 15:30:11

@nagylaszlo971: Ugyan nem nekem írtad, hanem egy másik válaszban, hogy nem támadtad személyében a sorok íróját, de mégis ellentmondanék: támadtad.

Kiemelnék egy szerintem mindennél lényegesebb fordulatot a nekem címzett válaszodból: "én nagyon nem szeretem ezt a megközelítést..".

Számomra, ha össze kellene foglalni az összes ellenvetésedet egyetlen momentumba, ez lenne az. Az összes háborgás, szenvedély, ostorozás és elutasítás, ami kicseng a soraidból, nem egyszerűen az egyet nem értésből fakad, hanem az ellenérzésből. Valószínűleg ez motiválja az erős kritikai hangot is, ami nélkülözi a megértést, a megengedést, az elfogadást. Ezek helyett magas falat húzol a szerző elé, és a falra azt írod, "Igazság". Az objektívnek tételezett igazság(od) nevében vágod fejbe, és zárnád (képletesen) táborba a leírt gondolatokat.

De mi a helyzet a te igazságoddal? Talán az bizony kétségtelen? Magasabbrendű, átfogóbb, mint a szerzőé? Kétlem. Annál is inkább, mivel ideológiának nevezed, pedig már itt felvillan a tévedés lehetősége. Mert talán először meg kellene állapítani, hogy mi az írás műfaja, célja, és mindezekből fakadóan mit lehet számonkérni rajta.

Számonkéred a szerzőn a zavarosságot, mivel a nácizmust kifogásolható módon vezeti le a te morális és történeti szempontjaidhoz viszonyítva. Elolvasva a szöveget azonban egyáltalán nem érzem, hogy a szerző felvállalta volna, hogy megfejti a nácizmus létét, ez nem egy tanulmány a teljesség igényével, hanem egy személyes és szubjektív lenyomat, amely egy számára fontos lelki mozzanat felismerése (érintés, elfogadás, erotika) köré húzza fel a díszleteket. Van igazsága, van szépsége, van ritmusa. Ha objektivitásra törekvő tudományos és történeti szövegként viszonyulnék hozzá, akkor bugyutának látnám magam is. De számomra ez egy költői és lelki igazságkeresés jelképekkel, misztikával egybeszőve, ezért még aztal sincs vitám, hogy mennyi volt a haszidok aránya a többiekhez képest.

Mivel számomra a szöveg értelmezési tartománya máshol fekszik, mint számodra, az én nézőpontomból te tévesen ítéled meg, ezért tévesen követelsz rajta dolgokat, és igaztalanul ostorozod a szerzőt. Az én olvasatomban ezért ha a nácizmus jelenségéről vitatkoznék veled, akkor csak a félreértést dagasztanám.

nagylaszlo971 2016.03.04. 15:48:38

@Liebhauser János: Hát nem tudom, szerintem a holokauszt egy igencsak objektív történelmi tény, amit igenis lehetséges objektív eszközökkel vizsgálni. Lehet, hogy ez a mai, modern kor betegsége, hogy mindent így próbál nézni az ember, de ez van. Biztos könnyebb volt rontás ellen akasztott ember koponyájából szedett mohát enni, mint belegondolni abba, hogy a rákos daganat éppen most nyomja szét a hasnyálmirigyedet, de hát erről szól ez a nyomorult tudás és tudomány.

nagylaszlo971 2016.03.04. 15:50:50

@Perceval: Ok, de akkor írjon Kozma György lágermesét, lágermesés film forgatókönyvét, amilyen a Haggyállógva Vászka volt, nem?

Perceval 2016.03.04. 16:45:21

@nagylaszlo971:

Nem csak a nekem szánt válaszodra válaszolok, hanem az eggyel korábbira is, mert a kettő összetartozik.

Makacsul és végletesen szembeállítod a tudományt és a koponyából majszolt mohát, mintha a kettő között nem lenne semmi. Mintha a racionális és objektív értelmezésen kívül csak a babona lenne, magyarul a butaság, a sötétség. Maximum megengeded, hogy valaki írjon filmes forgatókönyvet, ami nálad, ha jól érzékelem, a fikció tartománya, így igazságot sem kell rajta számonkérni. Épp ezért ajánlod a szerzőnek, hogy akkor ilyen írások helyett forgatókönyveket produkáljon.

Szerintem pedig a holokauszt sem pusztán objektív tény, annál sokkal több......

nagylaszlo971 2016.03.04. 17:10:48

@Perceval: De ha nem az objektív igazság, akkor mégis mi különbözteti meg Kozma Györgyöt a szentkorona tanosoktól, más okkultistáktól, vagy urambocsá' a náci misztikusoktól? Mert mondhatom azt is, hogy hát Hitler és Himmler is csak fikciós agymenésben szenvedett (ami aztán hatalommal párosulva ugye oda vezetett, ahová), de mégsem mondom, mert gusztustalan lennék.

Perceval 2016.03.04. 19:53:48

@nagylaszlo971: mindig az különbözteti meg, hogyan viszonyul a saját gondolatához. Mert ha csak kiszalad belőle, de nem válik rögeszmévé, akkor köze nincs a szektás gondolkodáshoz. Egy művészi írás mindig másként igaz, mint egy elemző és feltáró mű......
A karikatúra is addig igaz, amíg nem állítja magáról, hogy hiteles portré. A karikatúra is igaz, de mégsem úgy......
Folyton és görcsösen kettéosztod a világot. Babonára és tudományra. Objektivitásra és zavarosságra. Igazsága és fikcióra. Ez így hamis.

exterminador 2017.01.18. 10:46:43

Ezen az íráson már a nyomtatott formában való megjelenésekor is erősen ráncoltam a homlokom. Szerintem nagyon zavaros és erőltetett értelmezési kísérlet.
süti beállítások módosítása